Polasaí Príobháideachta

Má tá tú anseo tá sé mar gheall gur mhaith leat tuilleadh a fháil amach faoi na hoibleagáidí agus na cearta a fhreagraíonn duit mar úsáideoir an láithreáin ghréasáin seo https://dontruko.com/ agus tá sé sin an-mhaith. Is é ár ndualgas tú féin agus mise a chur ar an eolas go gcuirfear ar an eolas tú go cuí.

Sa Bheartas Príobháideachta seo cuirfimid ar an eolas tú maidir le trédhearcacht iomlán faoi chuspóir an láithreáin ghréasáin seo agus gach rud a théann i bhfeidhm ar na sonraí a sholáthraíonn tú dúinn, chomh maith leis na hoibleagáidí agus na cearta a fhreagraíonn duit.

Chun tús a chur leis, ba chóir go mbeadh a fhios agat go ndéanann an láithreán gréasáin seo oiriúnú do na rialacháin reatha maidir le cosaint sonraí, a théann i bhfeidhm ar na sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú dúinn le do thoiliú sainráite agus leis na fianáin a úsáidimid ionas go n-oibreoidh an suíomh Gréasáin seo i gceart agus in ann a ghníomhaíocht a fhorbairt.

Go sonrach, comhlíonann an suíomh Gréasáin seo na rialacháin seo a leanas:

El RGPD (Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán, 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint(b) is é sin rialachán nua an Aontais Eorpaigh a oireann do rialáil phróiseáil sonraí pearsanta i dtíortha éagsúla an AE.

La LOPD (Dlí Orgánach 15/1999, an 13 Nollaig, maidir le Sonraí Pearsanta a Chosaint y Foraithne Ríoga 1720/2007, an 21 Nollaig, na Rialacháin maidir le forbairt an LOPD(b) a rialaíonn an chaoi a láimhseáiltear sonraí pearsanta agus na hoibleagáidí nach mór dóibh siúd atá freagrach as suíomh Gréasáin nó blag a ghlacadh agus an fhaisnéis seo á bhainistiú.

La LSSI (Dlí 34/2002, an 11 Iúil, maidir le Seirbhísí Chumann na Faisnéise agus Tráchtáil Leictreonach) a rialaíonn idirbhearta eacnamaíocha ar mhodh leictreonach, mar is amhlaidh leis an mblag seo.

SONRAÍ AITHEANTAS

Is é an duine atá i gceannas agus úinéir an láithreáin ghréasáin seo:

  • Ainm: dontruko.com
  • Gníomhaíocht suíomh Gréasáin: Dáileadh ábhar a bhaineann le cluichí físeáin, taispeántais fógraíochta, agus moladh táirgí cleamhnaithe.
  • bpost leictreonach: dontrukojuegos@gmail.com 

Ionchorprófar na sonraí a sholáthraíonn tú do thoiliú dúinn, agus de réir na húsáide a bunaíodh sa Bheartas Príobháideachta seo, i gcomhad uathoibrithe atá cláraithe go cuí le Gníomhaireacht na Spáinne um Chosaint Sonraí, arb é an duine atá freagrach as an gcomhad sin: dontruko.com Ciallaíonn sé seo go bhfuil do chuid sonraí sábháilte, de réir an méid atá bunaithe leis an dlí.

Stórálfar agus próiseálfar na sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú dúinn, i gcónaí le do thoiliú sainráite, chun na gcríoch atá leagtha amach agus tuairisc orthu thíos sa Bheartas Príobháideachta seo, go dtí an nóiméad a iarrann tú orainn iad a scriosadh..

Cuirimid in iúl duit go bhféadfar an Polasaí Príobháideachta seo a mhodhnú tráth ar bith, d’fhonn é a chur in oiriúint do reachtaíocht nua nó d’athruithe inár ngníomhaíochtaí, an ceann a fhoilsítear ar an ngréasán tráth ar bith bailí. Tabharfar an modhnú seo duit sula gcuirfear i bhfeidhm é.

TÉARMAÍ ÚSÁIDE

Ba chóir go mbeadh a fhios agat, ar mhaithe le do shuaimhneas intinne, go n-iarrfaimid do thoiliú sainráite i gcónaí do chuid sonraí a bhailiú chun na críche comhfhreagraí a shonraítear i ngach cás, rud a thugann le tuiscint, má dheonaíonn tú an toiliú sin, go bhfuil an Polasaí Príobháideachta seo léite agat agus glactha agat.

An nóiméad a dhéanann tú rochtain agus úsáid ar an suíomh Gréasáin seo, glacann tú le do stádas mar úsáideoir le do chearta agus oibleagáidí comhfhreagracha.

Má tá tú os cionn 13 bliana d’aois, féadfaidh tú clárú mar úsáideoir ar an suíomh Gréasáin seo gan toiliú roimh ré ó do thuismitheoirí nó ó do chaomhnóirí.

Má tá tú faoi bhun 13 bliana d’aois, beidh toiliú do thuismitheoirí nó chaomhnóirí ag teastáil uait chun do shonraí pearsanta a phróiseáil.

CLÁRÚ AGUS CUSPÓIR DO SONRAÍ

Ag brath ar an bhfoirm nó an chuid a bhfuil rochtain agat air, iarrfaimid go heisiach na sonraí riachtanacha chun na críocha a thuairiscítear thíos. Ní mór duit do thoiliú sainráite a thabhairt i gcónaí, nuair a iarraimid faisnéis phearsanta chun na críocha seo a leanas:

  • Na sainchuspóirí a léirítear go háirithe i ngach ceann de na leathanaigh nó na rannáin ina bhfuil an fhoirm chlárúcháin nó teagmhála leictreonaigh le feiceáil.
  • Go ginearálta, freagra a thabhairt ar d’iarrataí, do bharúlacha, do cheisteanna nó d’aon chineál iarratais a dhéanann tú mar úsáideoir trí aon cheann de na foirmeacha teagmhála a chuireann muid ar fáil duit.
  • Eolas a thabhairt duit faoi cheisteanna, iarratais, gníomhaíochtaí, táirgí, nuacht agus / nó seirbhísí; trí r-phost, facs, Whatsapp, Skype, teileafón curtha ar fáil, SMS agus mms.
  • Cumarsáid tráchtála nó fógraíochta a sheoladh chugat trí aon bhealach leictreonach nó fisiceach eile, a chuireann ar chumas cumarsáide.

Beidh baint ag na cumarsáidí sin i gcónaí lenár dtáirgí, seirbhísí, nuacht nó cur chun cinn, chomh maith leis na táirgí nó na seirbhísí sin a d’fhéadfaimis a mheas a mbeadh spéis agat iontu agus a d’fhéadfadh comhoibritheoirí, cuideachtaí nó “comhpháirtithe” a bhfuil comhaontuithe comhoibrithe fógraíochta nó tráchtála againn a thairiscint dóibh.

Más ea, geallaimid nach mbeidh rochtain ag na tríú páirtithe seo ar do shonraí pearsanta riamh, agus léirítear na heisceachtaí thíos, ar aon chuma go ndéanann na cumarsáidí sin https://dontruko.com/ , mar úinéir an láithreáin ghréasáin.

Taispeánann an suíomh Gréasáin seo táirgí cleamhnaithe tríú páirtí. Go sonrach ó AMAZON.

Ciallaíonn sé seo, nuair a chliceálann tú ar “Ceannaigh Anois” nó a leithéid, go ndéanfar tú a atreorú chuig an leathanach ina dtairgtear na táirgí. 

Sa chás seo, ba chóir go mbeadh a fhios agat nach ndéanaimid ach naisc le leathanaigh agus / nó ardáin na dtríú páirtithe seo a sholáthar agus a éascú inar féidir na táirgí a thaispeánann muid a cheannach, d’fhonn cuardach agus éadáil éasca a éascú.

Níor athbhreithníodh na leathanaigh nasctha seo a bhaineann le tríú páirtithe agus níl siad faoi réir rialuithe, nó moladh ónár gcuid féin, mar sin i gcás ar bith https://dontruko.com/measfar go bhfuil siad freagrach as ábhar na suíomhanna Gréasáin seo, as na freagrachtaí a dhíorthaítear óna n-úsáid i ngach réimse, ná as na bearta a ghlactar maidir le príobháideacht úsáideora, próiseáil a gcuid sonraí pearsanta nó cinn eile a fhéadfar a bhunú.

Chuige seo go léir, molaimid duit na coinníollacha úsáide, coinníollacha ceannaigh, beartais phríobháideachta, fógraí dlí agus / nó a leithéid de na suíomhanna nasctha seo a léamh go cúramach agus roimh ré sula dtéann tú ar aghaidh chun na táirgí sin a cheannach nó chun na suíomhanna Gréasáin a cheannach. .

INIÚCHADH AGUS TRUTHFULNESS SONRAÍ

Mar úsáideoir, is tusa amháin atá freagrach as fírinneacht agus modhnú na sonraí a sheolann tú chucu dontrukojuegos@gmail.com ag scaoileadh saor uainn aon fhreagracht ina leith seo.

Is é sin le rá, tá sé de fhreagracht ort cruinneas, bailíocht agus barántúlacht na sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil a ráthú agus freagairt ar aon chuma, agus geallann tú iad a choinneáil cothrom le dáta go cuí.

De réir an méid a chuirtear in iúl sa Bheartas Príobháideachta seo, aontaíonn tú faisnéis iomlán agus cheart a sholáthar san fhoirm teagmhála nó síntiúis.

TÓGÁIL SUBSCRIPTION AGUS CEART ATHCHÓIRIÚ

Mar úinéir na sonraí a chuir tú ar fáil dúinn, féadfaidh tú do chearta rochtana, ceartaithe, cealaithe agus freasúra a fheidhmiú ag am ar bith, trí r-phost a sheoladh chugainn  dontrukojuegos@gmail.com agus fótachóip de do dhoiciméad aitheantais a cheangal mar chruthúnas bailí.

Mar an gcéanna, féadfaidh tú díliostáil ag am ar bith chun stop a chur lenár nuachtlitir nó aon chumarsáid tráchtála eile a fháil, go díreach ón ríomhphost céanna a fuair tú nó trí r-phost a sheoladh chugainn dontrukojuegos@gmail.com 

ROCHTAIN AR SONRAÍ AG CUNTAS TRÍÚ PÁIRT

D’fhonn seirbhísí a sholáthar atá riachtanach chun gníomhaíochtaí an láithreáin ghréasáin seo a oibriú agus a fhorbairt, cuirimid in iúl duit go roinnimid sonraí leis na soláthraithe seirbhíse seo a leanas faoina gcoinníollacha príobháideachta comhfhreagracha.

Féadfaidh suaimhneas intinne iomlán a bheith agat nach mbeidh na tríú páirtithe sin in ann an fhaisnéis sin a úsáid chun aon chríche eile nach bhfuil rialaithe go sonrach inár gcaidreamh leo de bhua na rialachán is infheidhme maidir le cosaint sonraí pearsanta.

Déantar an suíomh Gréasáin seo a óstáil ar https://www.vultr.com/es/, le trádmharc VULTR, a sholáthraíonn seirbhísí óstála duit rochtain a fháil ar ár suíomh agus nascleanúint a dhéanamh air. Féadfaidh tú dul i gcomhairle le beartas príobháideachta agus gnéithe dlí eile na cuideachta seo ag an nasc seo a leanas: https://www.vultr.com/es/legal/privacy/

Úsáideann ár suíomh Gréasáin freastalaithe fógraíochta d’fhonn an t-ábhar tráchtála a fheiceann tú ar ár leathanaigh a éascú. Úsáideann na freastalaithe fógraí seo fianáin a ligeann duit an t-ábhar fógraíochta a oiriúnú do phróifílí déimeagrafacha na n-úsáideoirí:

Google Analytics:

Is seirbhís anailíse gréasáin é Google Analytics a sholáthraíonn Google, Inc., cuideachta Delaware a bhfuil a phríomhoifig ag 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Stáit Aontaithe Mheiriceá (“Google”).

Úsáideann Google Analytics “fianáin”, ar comhaid téacs iad atá suite ar do ríomhaire, chun cuidiú leis an suíomh Gréasáin anailís a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáideann úsáideoirí an suíomh Gréasáin.

Déanfaidh Google an fhaisnéis a ghineann an fianán faoi d’úsáid ar an suíomh Gréasáin (lena n-áirítear do sheoladh IP) a tharchur agus a chomhdú go díreach. Úsáidfidh Google an fhaisnéis seo ar ár son d’fhonn súil a choinneáil ar d’úsáid ar an suíomh Gréasáin, tuarascálacha a thiomsú ar ghníomhaíocht láithreán gréasáin agus seirbhísí eile a sholáthar a bhaineann le gníomhaíocht láithreán gréasáin agus úsáid Idirlín.

Féadfaidh Google an fhaisnéis sin a tharchur chuig tríú páirtithe nuair a cheanglaítear sin leis an dlí, nó nuair a deir tríú páirtithe an fhaisnéis a phróiseáil thar ceann Google. Ní cheanglóidh Google do sheoladh IP le haon sonraí eile atá aige.

Mar úsáideoir, agus do chearta á bhfeidhmiú agat, féadfaidh tú diúltú do chóireáil sonraí nó faisnéise trí úsáid fianáin a dhiúltú trí chumraíocht chuí do bhrabhsálaí a roghnú, áfach, ba cheart go mbeadh a fhios agat má dhéanann tú é, b’fhéidir nach mbeidh tú in ann é a úsáid. feidhmiúlacht iomlán an láithreáin ghréasáin seo.

Trí úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo, de réir na faisnéise a chuirtear ar fáil sa Bheartas Príobháideachta seo, glacann tú le próiseáil sonraí ag Google ar an modh agus chun na críocha a léirítear. 

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, is féidir leat dul i gcomhairle le beartas príobháideachta Google https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Google Adsense:

Úsáideann Google, mar sholáthraí comhpháirtíochta, fianáin chun fógraí a sheirbheáil ar an suíomh Gréasáin seo. Féadfaidh tú úsáid na fianán DART a dhíchumasú tríd an bhfógra Google agus trí rochtain a fháil ar bheartas príobháideachta an líonra ábhair: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Úsáideann Google cuideachtaí fógraíochta comhpháirtíochta chun fógraí a sheirbheáil nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin. Féadfaidh na cuideachtaí seo an fhaisnéis a fhaigheann siad ó do chuairteanna ar an suíomh Gréasáin seo agus ar láithreáin ghréasáin eile (gan d’ainm, do sheoladh, do sheoladh ríomhphoist nó d’uimhir theileafóin a áireamh) chun fógraí a sheirbheáil ort faoi tháirgí agus seirbhísí a bhfuil spéis agat iontu.  

Trí úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo, toilíonn tú le Google sonraí a phróiseáil ar an modh agus chun na gcríoch a léirítear.

Más mian leat tuilleadh a fháil amach faoi úsáid fianáin agus na cleachtais bailithe faisnéise agus na nósanna imeachta glactha nó diúltaithe, féach ar ár bPOLASAÍ COOKIES.

BEARTA SLÁNDÁLA

Mar úinéir ar an suíomh Gréasáin, dontrukojuegos@gmail.com tar éis na bearta teicniúla agus eagrúcháin uile a ghlacadh atá riachtanach chun slándáil agus sláine na sonraí pearsanta a ndéileálann siad leo a ráthú, chomh maith le cosc ​​a chur ar chaillteanas, athrú agus / nó rochtain tríú páirtithe neamhúdaraithe.