Mga Utos ng Effects Minecraft

Nais mo bang malaman kung ano ang mga utos ng epekto Minecraft? Huwag kang mag-alala! Dahil, sa artikulong ito sasabihin namin sa iyo ang lahat. Gayundin, dapat mong malaman na ang mga utos na ito ay talagang mahusay upang makakuha ka ng higit pang potensyal mula sa iyong mga laro sa hindi kapani-paniwalang video game na ito. Kaya't magsimula tayo sa bagong artikulong ito!

Mga Utos ng Effects Minecraft
Mga Utos ng Effects Minecraft

Mga Utos ng Effects Minecraft - Lahat ng utos

Susunod, bibigyan ka namin ng kumpletong listahan kasama ang lahat ng effect command Minecraft. Sa ganitong paraan, magagamit mo ang gusto mo, sa ligtas at tamang paraan. Tara na!

CommandEfecto
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 1 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng epekto ng Bilis sa ipinahiwatig na manlalaro, batay sa napiling tagal at antas
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 2 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng Mabagal na epekto sa ipinahiwatig na manlalaro, batay sa napiling tagal at antas
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 3 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng epekto ng Mining Rush sa ipinahiwatig na player, batay sa napiling tagal at antas
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 4 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng Extraction Fatigue effect sa ipinahiwatig na player, batay sa napiling tagal at antas
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 5 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng Lakas na epekto sa ipinahiwatig na manlalaro, batay sa napiling tagal at antas
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 6 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng Instant Heal effect sa tinukoy na player, batay sa napiling tagal at antas
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 7 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng Instant Damage effect sa ipinahiwatig na player, batay sa napiling tagal at antas
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 8 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng Super Jump effect sa ipinahiwatig na player, batay sa napiling tagal at antas
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 9 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng Nausea effect sa ipinahiwatig na player, batay sa napiling tagal at antas
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 10 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng Regeneration effect sa ipinahiwatig na player, batay sa napiling tagal at antas
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 11 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng Resistance effect sa ipinahiwatig na player, batay sa napiling tagal at antas
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 12 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng Fireproof effect sa ipinahiwatig na player, ayon sa napiling tagal at antas
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 13 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng Water Breath effect sa ipinahiwatig na player, batay sa napiling tagal at antas
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 14 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng Invisibility effect sa ipinahiwatig na player, batay sa napiling tagal at antas
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 15 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng Blind effect sa ipinahiwatig na player, batay sa napiling tagal at antas
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 16 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng Night Vision effect sa ipinahiwatig na player, batay sa napiling tagal at antas
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 17 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng Hunger effect sa ipinahiwatig na manlalaro, batay sa napiling tagal at antas
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 18 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng Weakness effect sa ipinahiwatig na player, batay sa napiling tagal at antas
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 19 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng Poison effect sa ipinahiwatig na player, batay sa napiling tagal at antas
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 20 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng Decay effect sa ipinahiwatig na player, batay sa napiling tagal at antas
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 21 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng Extra Hearts effect sa ipinahiwatig na player, batay sa napiling tagal at antas
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 22 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng Absorption effect sa ipinahiwatig na player, batay sa napiling tagal at antas
/ effect bigyan [Pangalan ng manlalaro] 23 [segundo] [Antas ng epekto]Nagbibigay ng Saturation effect sa ipinahiwatig na player, batay sa napiling tagal at antas
/ effect clear [Pangalan ng player] [Effect number]Alisin ang ipinahiwatig na epekto para sa kaukulang player